Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

BS.CKII. Nguyễn Thành Công - Phó Viện trưởng Viện PYTT TW Biên Hoà chia sẻ và bồi dưỡng kiến thức về Các nhóm bệnh thường gặp trong Pháp y tâm thần.

Ths. Nguyễn Văn Đường - Trưởng phòng Đào tạo, NCKH, Chỉ đạo tuyến Viện PYTT TW Biên Hoà phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

CN. Lê Thị Hồng Lợi Trưởng phòng điều dưỡng Viện PYTT TW Biên Hoà có chia sẻ, bồi dưỡng cách Theo dõi, chăm sóc các trường hợp cấp cứu trong Pháp y tâm thần.

Điều đưỡng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức trong ngành PYTT.

Share with friends