Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đến chỉ đạo tuyến tại trung tâm Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh

Time 25.07.2022 01:14 | View 142
Ngày 07/06/2022 Lãnh đạo Viện Phaop y Tâm thần Trung ương Biên Hoà đã tới thăm và làm việc, kiểm tra công tác chuyên môn tại Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 152-154 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đến chỉ đạo tuyến tại trung tâm Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

Time 25.07.2022 12:20 | View 842
Ngày 29/6/2018, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đã tiếp đoàn Chỉ đạo tuyến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đến thăm và làm việc.
1