Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Time 29.06.2023 09:46 | View 209

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn cơ sở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà tập huấn bồi dưỡng kiến thức tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP. HCM

Time 19.08.2022 09:51 | View 594
Nhằm nâng cao chuyên môn kiến thức cho điều dưỡng trong ngành Tâm thần, ngày 15/8/2022 Lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà có tới tập huấn bồi dưỡng kiến thức Pháp y tâm thần cho đối tượng điều dưỡng của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh.
1