Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Time 05.07.2023 03:09 | View 732

Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo tuyển dụng vòng 2 năm 2023

Time 26.05.2023 08:20 | View 652

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2023

Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Time 03.08.2022 09:13 | View 1.825
Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 1.548
Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 1.543
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 3.057
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có nhu cầu tuyển dụng 68 chỉ tiêu vào 05 vị trí việc làm

Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Time 03.08.2022 09:11 | View 1.708
Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019

Time 03.08.2022 09:11 | View 1.420
kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019
12