Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Time 16.10.2020 10:15 | View 1.144
Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Time 16.10.2020 10:15 | View 973
Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Time 23.09.2020 10:18 | View 1.059
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Time 23.09.2020 10:10 | View 2.385
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có nhu cầu tuyển dụng 68 chỉ tiêu vào 05 vị trí việc làm

Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Time 23.09.2020 10:10 | View 1.230
Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019

Time 23.09.2020 10:10 | View 1.025
kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dung viên chức năm 2019

Time 23.09.2020 10:09 | View 941
Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Tuyển dụng

Time 12.05.2017 10:03 | View 557
1