Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Time 03.08.2022 09:13 | View 1.558
Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 1.317
Kết quả điểm xét tuyển viên chức Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 1.352
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Time 03.08.2022 09:10 | View 2.825
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có nhu cầu tuyển dụng 68 chỉ tiêu vào 05 vị trí việc làm

Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Time 03.08.2022 09:11 | View 1.517
Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019

Time 03.08.2022 09:11 | View 1.244
kết quả xét tuyển Viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dung viên chức năm 2019

Time 03.08.2022 09:11 | View 1.159
Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Tuyển dụng

Time 12.05.2017 10:03 | View 730
1