Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Chi tiết file đính kèm: Tb trung tuyen vien chuc 2023.pdf

Đính kèm quyết định QĐ 2755/BYT phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa: QD 2755 PHE DUYET KQ TD 2023 PYTT BIEN HOA.pdf

Share with friends