Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Lễ tổng kết lớp bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Tâm thần

Time 01.08.2023 02:38 | View 280

Ngày 20/07/2023 tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tổ chức Lễ tổng kết lớp bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Tâm thần khoá 2021 - 2023.

Đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần I và II

Time 27.07.2018 08:42 | View 1.321
Đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần I và II

Đào tạo và cấp chứng chỉ Giám định pháp y tâm thần

Time 27.07.2018 08:42 | View 1.130
Đào tạo và cấp chứng chỉ Giám định pháp y tâm thần
1