Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA

Sơ đồ tổ chức

* Ban lãnh đạo Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà:

- BSCKII Lê Văn Hùng - Viện trưởng

- BSCKII Nguyễn Thành Công - Phó Viện Trưởng

- Ths Nguyễn Văn Đức - Phó Viện trưởng

Share with friends