Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế.

 

Khoa khám bệnh

 

Viện ra đời với chức năng:

  • Thực hiện Giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp;
  • Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp y tâm thần;
  • Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y tâm thần cho 03 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực phía Nam;
  • Khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo yêu cầu.

Ngay sau khi hoạt động độc lập, công tác tổ chức của Viện đã nhanh chóng được kiện toàn. Viện có Ban Lãnh đạo gồm Viện trưởng và Phó Viện trưởng; Viện có 6 phòng chức năng (phòng Kế hoạch tổng hợp; phòng Tài chính kế toán; phòng Tổ chức cán bộ; phòng Hành chính quản trị; phòng Điều dưỡng; phòng Khoa học - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến) và 11 khoa lâm sàng, cận lâm sàng (khoa Giám định; khoa Điều trị bắt buộc Nam 1; khoa Điều trị bắt buộc Nam 2; khoa Điều trị bắt buộc Nam 3; khoa Điều trị bắt buộc nam 4; khoa Điều trị bắt buộc Nữ; khoa Truyền nhiễm; khoa Khám bệnh; khoa Dược; khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; khoa Điều trị theo yêu cầu). 

Khoa Điều trị theo yêu cầu

Về nguồn lực: Viện có 196 công chức, viên chức và người lao động. Trong đó có 23 bác sĩ (06 bác sĩ chuyên khoa II; 09 bác sĩ chuyên khoa I; 01 thạc sĩ đang nghiên cứu sinh; 07 bác sĩ đa khoa và chuyên khoa khác), 01 dược sĩ đại học và hơn 30 viên chức có trình độ đại học khác. Để chuẩn hóa kiến thức đối với nhân viên chuyên môn y tế, Viện tạo điều kiện cho 100% điều dưỡng trung cấp được học liên thông lên điều dưỡng cao đẳng và đại học.

Về tổ chức Đảng và đoàn thể: Viện có 35 đảng viên; 192 đoàn viên Công đoàn và 75 đoàn viên Đoàn Thanh niên. Chi bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai. Công đoàn cơ sở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. 

Trong công tác chuyên môn, hàng năm Viện đều thực hiện giao động từ 450 - 500 vụ việc giám định và quản lý gần 450 bệnh nhân điều trị bắt buộc. Trước tình hình quá tải do số bệnh nhân điều trị bắt buộc liên tục tăng cao, năm 2018 Bộ Y tế đã điều chỉnh chỉ tiêu giường bệnh của Viện từ 300 giường lên 384 giường bệnh.

Trải qua bao thăng trầm, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức đơn vị, các chỉ tiêu về giường bệnh và chỉ tiêu khác của Viện đều vượt mức kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chưa hài lòng với kết quả đó, thời gian tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện sẽ tiếp tục nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm từng bước đưa tên tuổi của đơn vị phát triển vững mạnh, xứng đáng là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực pháp y tâm thần, là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi niềm tin. 

Lắng nghe người bệnh chia sẻ

 

Share with friends