Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English
 
VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
ĐC: 1310A Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 02513 816 584
Email: contact@phapytamthanbienhoa.vn