Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
25/07/2022
8:00 Giao ban đơn vị
15:00 Họp Hội đồng giám định 
Thứ 3
26/07/2022
9:00 Họp Hội đồng giám định 
15:00 Họp Hội đồng giám định 
Thứ 4
27/07/2022
7:30 * Kiểm tra 06 tháng đầu năm
15:00 Sinh hoạt chuyên môn
Thứ 5
28/07/2022
7:30 * Kiểm tra 06 tháng đầu năm 
15:00 Giao ban Lãnh đạo
Thứ 6
29/07/2022
9:00 Họp Hội đồng giám định 
14:00 * Dọn vệ sinh toàn Viện
Thứ 7
30/07/2022
8:00 Đoàn thanh niên khám tại Phòng Khám
13:00 nghỉ
Chủ Nhật
31/07/2022
7:00 nghỉ
13:00 nghỉ