Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

GS.TS. Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ y tế và các đại biểu tham dự hội nghị

GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ y tế phát biểu khai mạc hội nghị

Đại diện các ban ngành: Bộ tư pháp, Bộ y tế, các đơn vị pháp y Tâm thần tham gia hội nghị

 

Share with friends