Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng của Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa

Time 31.01.2024 12:11 | View 932
Kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng trong thực hiện tiêm an toàn đạt tỷ lệ cao. Thời gian tiêm, thái độ và trạng thái Tâm thần của người bệnh là các yếu tố ảnh hưởng tới tiêm an toàn của điều dưỡng.

Nghiên cứu tỷ lệ các rối loạn tâm thần ở những đối tượng giám định nội trú giai đoạn 2015-2016

Time 03.08.2022 09:07 | View 2.058
Nghiên cứu tỷ lệ các rối loạn tâm thần ở những đối tượng được giám định nội trú tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2015 - 2016
1