Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Ngày 03/07/2023, đoàn chỉ đạo tuyến của Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa do BSCKII Lê Văn Hùng (Viện trưởng) làm trưởng đoàn tới làm việc tại Trung tâm pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ (tại TP. Cần Thơ).

Tại đây đoàn đã làm công tác chỉ đạo tuyến, trao đổi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 'chẩn đoán sa sút trí tuệ' cho các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

BSCKII Lê Văn Hùng - Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa

Ths.BSCKII Lê Hoàng Vũ Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo với đoàn chỉ đạo tuyến

BS Nguyễn Văn Oanh - thay mặt Trung tâm báo cáo với đoàn chỉ đạo tuyến

Đoàn chỉ đạo tuyến rất vinh dự có sự tham gia của BSCKII Bùi Thế Hùng - Nguyên Viện Trưởng Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tới làm việc

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng 'chẩn đoán sa sút trí tuệ' tại Trung tâm PYTT Khu vực Tây Nam Bộ

 
 
Share with friends